ایران پدیا:سیاست‌ها و رهنمودها

از ایران پدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

سیاست‌های اصلی

ایران پدیا یک دانشنامه است. صفحات ایران پدیا جایی برای تبلیغ جانبداری سیاسی یا امکانی برای گشودن باب دعوای حزبی و رقابت‌های سیاسی نیست. ین سامانه، تنها برای مبارزه با سیاست سانسور و تحریفی که دیکتاتوری فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران، بر عرصه اطلاع‌رسانی اعمال می‌کند، ساخته شده و نه برای رقابت‌های سیاسی و حزبی موجود در بین قشرها مختلف مردم ایران یا گروه‌های سیاسی برخاسته از میان آنها. فقط داده‌هایی که از منابع قابل اعتماد، یعنی سایت‌ها و رسانه‌های رسمی (و نه وبلاگ‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) به دست آمده، آنهم با ذکر منبع، به این دانشنامه وارد می‌شود. ایران پدیا هنگام اشاره به اشخاص، از استفاده از اسامی، لقب‌ها، عناوین و صفت‌های ویژه به هرشکل و برای هر فرد یا سوژه جدا خودداری می‌کند. حتی از به کار بردن کلمات ” آقا یا خانم “ هم برای نامیدن اشخاص خودداری می‌شود. در ایران پدیا هرکس با همان اسمی که دارد، نام برده می‌شود: محمد بن زکریای رازی، امیرپرویز پویان، عیسای ناصری، فاطمة امینی، موسی نصیراوغلو خیابانی، مرضیة اسکویی، مریم عذرا.

معیار اعتبار کلیة سایت‌ها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و رادیو تلویزیون‌های ایرانی متعلق به گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب درگیر با دیکتاتوری حاکم بر ایران، «معتبر» تلقی شده و در نوشته‌های ایران پدیا می‌توانند به عنوان مرجع، مورد استناد قرار گیرند. یعنی معیار «اعتبار»، اضافه بر همخوانی مطلب با واقعیت، ضدیت با دیکتاتوری سانسورگر حاکم و بردباری در قبال دشمنان دیکتاتوری است.

گسترة مفهوم مقاومت

ایران پدیا از دیدگاه مردم ایران به کلیه امور می‌نگرد. اما تلاشش بر آن است تا مقالات تنها یک دیدگاه خاص را تبلیغ نکنند، بلکه به تمام دیدگاه‌های سانسور شده درمورد هر موضوع، میدان دهد تا انحصار دولتی دیکتاتوری حاکم بر ایران را بر عرصة اطلاعات بشکند. به این معنی، ایران پدیا محل تصفیه حساب‌های حزبی، گروهی و شخصی نیست. بلکه امکانی است برای صرفاً گسترش مبارزه با سانسوری که دیکتاتوری فاشیستی حاکم بر ایران در عرصه مبادله اخبار و اطلاعات، حاکم کرده‌است.

جستارهای وابسته

منابع